REKLAMÁCIE

 

Reklamačný poriadok

 

Záručná doba plynie na výrobky od dátumu zakúpenia v dĺžke :
- 24 mesiacov podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 620 Občianskeho zákonníka
- 12 mesiacov podľa zákona č. 513/1991 Zb., § 429 Obchodného zákonníka.

 

Napriek tomu, že Váš tovar individuálne kontrolujeme a svedomite balíme, stane sa že je tovar od výroby vadný, zavolajte nám a my to vyriešime prednostne s dodávateľom.

 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je u nás bezplatné a samozrejme vybavené prednoste s vyššou prioritou k Vašej spokojnosti.

 

Zákonná doba na vybavenie reklamácie je 30 dní, keďže ju vybavujeme okamžite, lebo si vážime Váš čas, môže nás zdržať iba lehota dodania nového výrobku príp. náhradných dielov od dodávateľa.

 

Kupujúci je povinný po dodaní alebo osobnom odbere tovaru si ho prezrieť a skontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný o týchto závadách informovať predávajúceho do 3 dní od prevzatia tovaru. Pre úspešné vybavenie reklmácie je potrebné, aby kupujúci predložil všetky príslušné doklady a to predajný doklad, záručný list a pod.

 

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby a ktoré neboli v dobe zakúpenia zjavné alebo ktoré neboli kupujúcemu známe.


Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku spôsobené obvyklým používaním.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby vzniknuté z následujúcich príčin:


- neodbornou manipuláciou s výrobkom,
- nedodržaním pokynov uvedených v návode na použitie výrobku,
- použitím výrobku na iné účely, ako na účely, na ktoré je výrobok určený,
- používaním výrobku v rozpore s jeho bežným použitím či v rozpore s návodom na použitie,
- používaním neoriginálneho a nevhodného príslušenstva výrobku, 
- zanedbanou starostlivosťou o výrobok,
- zásahom neautorizovaného servisu.

 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku /osobnom aj neosobnom/ skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

 

Kontakt pre vybavovanie reklamácii: 048/4133184.

 

Miesto pre vybavenie reklamácii:

STROJE Slovensko s.r.o., Zvolenská cesta č. 191 - pri ihrisku Kremnička, 974 05 Banská Bystrica

     

V Banskej Bystrici, 1.1.2020

 

 


Tento web využíva cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na Vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies. Používaním týchto stránok s tým vyjadrujete súhlas.

 

Podrobnejšie informácie o cookies, ktoré používame, nájdete v časti Ďalšie informácie

Prijať všetky súbory cookie
Nastavenie súborov Cookies
Nesúhlasím